Imam Nawawis 40 Hadith


 
Hadith 1 - Berettet af Umar ibn Al-Khattab:

Jeg hørte Allahs Sendebud  sige: 

"Alle gerninger er bundet af intentioner og enhver vil være bundet op af det han har i sin intention. Den, der rejser/immigrer (hijrah), for Allah og Hans Sendebuds skyld, hans rejse vil da være for Allah og Hans Sendebuds skyld. Og den, som rejser for at opnå noget fra denne verden eller for at gifte sig med en kvinde, han har rejst for det, som han har rejst for."

KildeSahih Bukhari og Sahih Muslim

 
Hadith 2 -  Berettet af Umar ibn Al-Khattab: 

En dag, mens vi sad sammen med Allahs Sendebud  dukkede en mand op, hvis tøj var umådeligt hvidt og hvis hår var umådeligt sort. Man kunne ikke se tegn på, at han var rejsende og ingen af os kendte ham. Han satte sig overfor Profeten . Han satte sine knæ imod hans knæ og lagde hans håndflader på sine lår og sagde: 


"O Muhammad, fortæl mig om Islam!" Så sagde Allahs Sendebud :
"Islam er at bevidne at, der ikke er andre end Allah, der er værdig at blive tilbedt og at Muhammad er Allahs Sendebud, at opretholde bønnen, at betale Zakat (penge til bl.a. fattige), at faste (i måneden) Ramadan og at foretage pilgrimsrejse til Kabbaen, hvis du er i stand til det." Han sagde så: "Du har talt sandt." Vi blev overraskede over, at han først spurgte ham og dernæst sagde, at han talte sandt. Han sagde så: "Fortæl mig så om Iman (troen)." Han  sagde: "Det er, at tro på Allah, Hans Engle, Hans bøger, Hans Sendebude, Den Sidste Dag og at tro på skæbnen, det gode og det dårlige af den. Han sagde: Du har talt sandt. Han sagde så: Fortæl mig så om Ihsan. Han  sagde: Det er, at tilbede Allah som om du ser Ham, og selvom du ikke kan se Ham, så kan Han se dig. Han sagde så: Fortæl mig så om Timen. Han  sagde: Den, der bliver spurgt om den, ved ikke mere om den end den der spørger. Han sagde så: Så fortæl mig om dens (Timen) tegn. Han  sagde: Slavepigen vil føde sin herskerinde og du vil se barfodede, nøgne, forarmede hyrder konkurrere i at bygge høje bygninger. Så begav han sig afsted og jeg forblev en stund. Så sagde han : O Umar, ved du hvem spørgeren var? Jeg sagde: Allah og Hans Sendebud ved bedst. Han  sagde: Det var Gabriel, der kom for at belære jer om jeres religion.

KildeSahih Muslim

 


 
Hadith 3 - Berettet af Abdullah ibn Umar:

Jeg hørte Allahs Sendebud  sige:

"Islam er bygget på fem (søjler): At bevidne, at der ikke er andre end Allah, der er værdig at blive tilbedt og at Muhammad er Allahs slave og Sendebud. At opretholde bøn. At betale Zakat (almisse). At foretage pilgrimsrejse til Huset og faste i (måneden) Ramadhan."

Kilde: Sahih Bukhari og Sahih Muslim

 


 
Hadith 4 - Berettet af Abdullah ibn Masud

Allahs Sendebud  fortalte os: 

"Skabelsen af enhver af jer, foregår i jeres moders mave i løbet af 40 dage. Så bliver han til en klump blod, i en lignende periode. Så et lille stykke kød, i en lignende periode. Så bliver der sendt en engel til ham, som blæser sjælen ind i ham, og som bliver befalet angående 4 ting: At nedskrive hans rizq (rigdom), hans livslængde, hans handlinger og om han bliver ulykkelig eller lykkelig. Så ved Allah, Han som er den eneste der er værdig at blive tilbedt; nogen af jer vil opføre sig ligesom Paradisets folk, indtil der kun er en armslængde mellem ham og det (Paradiset). Så vil det der er blev nedskrevet, indhente ham, og så vil han opføre sig som Ildens beboere og derfor komme deri. Og nogen af jer vil opføre sig ligesom Ildens folk, indtil der kun er en armslængde mellem ham og den (Ilden). Så vil det der blev nedskrevet, indhente ham, og så vil han opføre sig som Paradisets folk og derfor komme deri."

KildeSahih Bukhari og Sahih Muslim

 Hadith 5
 - Berettet af Aisha bint Abu Bakr:

Allahs Sendebud  sagde:

"Den, som indfører noget nyt i vores sag (Islam), vil få det afvist."

KildeSahih Bukhari og Sahih Muslim.

I en version af Muslim står der: "Den, som udfører en gerning, som ikke er i overensstemmelse med vores sag (Islam), vil få den afvist."Hadith 6 - Berettet af An-Numan bin Bashir:

 Jeg hørte Allahs Sendebud  sige:

"Det, som er tilladt er tydeligt, og det, som er forbudt er tydeligt, og mellem disse to findes tvivlsomme ting, hvilke mange folk er uvidende om. Den, der således undgår de tvivlsomme ting, beskytter sig selv, hvad angår sin religion og sin ære. Men den, der forfalder til de tvivlsomme ting, forfalder til det, som er forbudt. Ligesom en hyrde, der græsser sine får rundt om et reservat og er lige ved at lade dem græsse deri. Enhver konge har et reservat og Allahs reservat er Hans forbudte ting. I kroppen er der et stykke kød, hvis dette er i god behold vil hele kroppen være i god behold. Men hvis dette er i dårligt behold, da vil hele kroppen være i dårligt behold. Sandelig er dette (stykke kød) hjertet."

Kilde: Sahih Bukhari og Sahih MuslimHadith 7
 - Berettet af Tamim Al-Dari:

Allahs Sendebud  sagde:

"Deen (r
eligion) er at ønske godt." Vi spurgte Ham ﷺ: "Til hvem?" Han  sagde: "Til Allah, Hans Bog, Hans Sendebud, til muslimernes ledere og det almindelige muslimske folk."

KildeSahih MuslimHadith 8 - Berettet af Abdullah ibn Umar:

Allahs Sendebud  sagde:

"
Jeg er blevet beordret at kæmpe imod folk indtil de bevidner ar der ikke findes andre end Allah, der er værdig at blive tilbedt, og at Muhammad er Allahs Sendebud, og indtil de opretholder bønnen og betaler Zakat. Så hvis de gør dette, har de opnået sikkerhed fra mig, hvad angår deres blod og ejendom. Undtagen ifølge Islams ret (hvis de begår handlinger, som er strafbare) og de vil stå til regnskab foran Allah, Den Ophøjede."

KildeSahih Bukhari og Sahih MuslimHadith 9Berettet af Abu Hurairah:

Jeg hørte Allahs Sendebud  sige:

"
Hvad jeg har forbudt jer, skal I undgå, og hvad jeg har befalet jer, skal I lave så meget af som i kan. Det eneste, der ødelagde dem, som var før jer, var deres mange spørgsmål og deres uenighed, med deres profeter."

KildeSahih Bukhari og Sahih MuslimHadith 10Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud  sagde:

"Allah, Den Ophøjede, er god og accepterer kun det gode. Allah har beordret de troende det samme, som han har beordret Sendebudene. Allah, Den Ophøjede, sagde: "O I Sendebude! Spis af de gode ting og gør gode handlinger”, og Den Ophøjede sagde: ”O I troende! Spis af de gode ting, Vi har forsynet jer med”. Så nævnte Han (sagen om) en mand, der havde rejst langt, var sjusket og støvet, som løftede sine hænder imod himlen (og sagde): "O Herre! O Herre!" Alt imens han spiste af det forbudte, drikkede af det forbudte, klædte sig med det forbudte og 
ernærede sig ulovligt, så hvordan skulle han blive besvaret?"

KildeSahih MuslimHadith 11Berettet af Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib:

Fra Allahs Sendebud  lærte jeg dette udenad: 

"Drop det, som får dig til at tvivle, til fordel for det, som ikke får dig til at tvivle."


Kilde: Tirmidhi og Nasa'i (hasan sahih)Hadith 12 - Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud  sagde:

"En del, af det at være en god muslim, består i ikke at blande sig i det, som ikke vedrører en."

KildeTirmidhi (hasan)Hadith 13
 - Berettet af Anas bin Malik:

Allahs Sendebud  sagde:

"Ingen af jer tror (fuldkomment), førend han ønsker for sin bror, det samme som han ønsker for sig selv."

KildeSahih Bukhari og Sahih MuslimHadith 14 - Berettet af Abdullah ibn Masud:

Allahs Sendebud  sagde:

"En muslims blod, bliver kun tilladt i ét af tre tilfælde: Den gifte person, som begår utroskab, et liv for et liv og den, som opgiver sin religion og forlader fællesskabet (det muslimske)."

KildeSahih Bukhari og Sahih MuslimHadith 15 - Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud  sagde:

"Den, som tror på Allah og den Sidste Dag, skal enten tale godt eller tie. Den, som tror på Allah og den Sidste Dag, skal være gavmild mod sin nabo. Og den, som tror på Allah og den Sidste Dag, skal være gavmild mod sin gæst."

KildeSahih Bukhari og Sahih MuslimHadith 16 - Berettet af Abu Hurairah:

En mand sagde til Profeten : "Råd mig!" Han  sagde: 
"Undgå vrede." Manden gentog flere gange, og Han  svarede: "Undgå vrede"

KildeSahih Bukhari


 

Hadith 17 - Berettet af Abu Yaala Shaddad bin Aws:

Allahs Sendebud  sagde:

"Allah har sandelig foreskrevet godgørenhed (at gøre ting på den bedste måde) i alle ting. Hvis I dræber, så dræb på den bedste måde, hvis I slagter, så slagt på den bedste måde. Lad enhver af jer slibe bladet (på kniven) og skåne det dyr, som han vil slagte, for lidelse."

Kilde: Sahih Muslim

 


 

Hadith 18 - Berettet af Abu Dharr Al-Ghifari og Muadh ibn Jabal:

Allahs Sendebud  sagde:

"Frygt Allah hvorend du er, følg en dårlig gerning op med en god, og den vil slette den. Og behandl folk med de bedste manér."

KildeTirmidhi


 

Hadith 19 - Berettet af Abdullah ibn Abbas:

En dag var jeg bag Profeten  og Han  sagde:

"Unge mand, jeg vil lære dig nogle ord (give dig gode råd): Vær opmærksom på Allah, og Allah vil beskytte dig. Vær opmærksom på Allah  og du vil finde Ham i din retning. Hvis du spørger (nogen), så spørg Allah. Og hvis du søger hjælp (fra nogen), så søg hjælp fra Allah. Og du skal vide: At hvis nationen skulle enes for at gavne dig med noget som helst, så ville de ikke gavne dig med andet end det, som Allah (allerede) har skrevet for dig. Og hvis de skulle enes for at skade dig med noget som helst, så ville de ikke skade dig med andet end det, som Allah allerede har skrevet for dig. Pennene er løftet og siderne er tørre."

Kilde: Tirmidhi, i en anden version af Tirmidhi står der:

"Vær opmærksom på Allah, og du vil finde Ham foran dig. Kend Allah i medgang, og Han vil kende dig i modgang. Og du skal vide: At det, som har forbigået dig, ikke vil ramme dig. Og det, som rammer dig, ikke vil forbigå dig. Og du skal vide: at sejr kommer med tålmodighed, lindring med lidelse og lettelse med trængsel."
Hadith 20 - Berettet af Abu Masud Uqbah ibn Amr:

Allahs Sendebud  sagde:

"Blandt de ord, som folk fik fra den første profeti (budskabet fra de profeter, som kom før Muhammad  var: 'Hvis du ikke føler nogen skam, så gør hvad du vil'!"

KildeSahih BukhariHadith 21
 - Berettet af Abu Amr:

Jeg sagde: "O Allahs Sendebud, fortæl mig noget om Islam, som jeg ikke kan spørge andre end dig om." Han  sagde: "Sig: Jeg tror på Allah og følg derefter den lige vej."

KildeSahih Muslim


 

Hadith 22 - Berettet af Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari:

En mand spurgte Allahs Sendebud :

"Fortæl mig. Hvis jeg udfører de obligatoriske bønner, faster i (måneden) Ramadhan, behandler det, som er lovligt, som lovligt og behandler det, som er forbudt som forbudt, og gør intet andet. Vil jeg så komme i Paradis?" Han  svarede: "Ja."

KildeSahih MuslimHadith 23 - Berettet af Abu Malik al-Harith:

Allahs Sendebud  sagde: 

"Renhed er halvdelen af troen. Alhamdulillah (Al pris tilkommer Allah) fylder vægten, og Subhan'Allah (Allah er fjern fra enhver ufuldkommenhed) fylder det, som er mellem himlene og jorden. Bøn er lys, almisse er et bevis, tålmodighed er oplysning (stærk skinnende, varmt lys), og Koranen er et argument for eller imod dig. Ethvert menneske begynder sin dag og sælger sin sjæl; enten frigiver den eller ødelægger den."

Kilde: Sahih MuslimHadith 24 - Berettet af Abu Dharr al-Ghifari:

Allahs Sendebud ﷺ beretter om sin Herre, lovpriset være Ham, at Han (Allah) sagde:

"Mine tjenere. Jeg har forbudt Mig Selv uretfærdighed og har gjort det forbudt blandt jer, så vær ikke uretfærdige mod hinanden. 

Mine tjenere. I er alle vildledte, undtagen dem Jeg har retledet, så søg retledning hos Mig og Jeg vil retlede jer. 

Mine tjenere. I er alle sultne undtagen dem, Jeg har givet føde, så bed Mig om føde og Jeg vil give jer føde. 

Mine tjenere. I er alle nøgne undtagen dem, Jeg har klædt, så bed Mig om klæde og Jeg vil klæde jer. 

Mine tjenere. I synder nat og dag og Jeg tilgiver alle synder, så spørg Mig om tilgivelse og Jeg tilgiver jer. 

Mine tjenere. I kan ikke skade Mig, selvom i virkelig ville og heller ikke gavne Mig, selvom I virkelig ville.

Mine tjenere. Hvis de første og de sidste, menneskene og jinnerne (ånderne), var så gudfrygtig, som det mest gudfrygtige hjerte, så ville det ikke forøge Mit rige det mindste. 

Mine tjenere. Hvis de første og de sidste, menneskene og jinnerne (ånderne), var så dårlige, som det dårligste hjerte, så ville det ikke mindske Mit rige det mindste. 

Mine tjenere. Hvis de første og de sidste, menneskene og jinnerne (ånderne), skulle rejse sig op på ét sted og afgive hver deres indbyrdes ønske, selv da ville det ikke mindske det Jeg har, mere end en nål mindsker havet, når det dyppes deri. 

Mine tjenere. Det er kun jeres handlinger , Jeg tæller sammen og gengælder jer med. Så lad den, som finder godt (gode handlinger) prise Allah, og den, der finder andet end dette, skal ikke bebrejde andre end sig selv.

KildeSahih MuslimHadith 25 - Berettet af Abu Dhar Al-Ghifari:

Nogle af Allahs Sendebuds  venner sagde til Profeten : "O Allahs Sendebud, de rige tilegner sig belønningerne; de beder ligesom vi beder, de faster ligesom vi faster og de giver deres overflødige rigdom i almisse." Han  sagde: "Har Allah ikke skænket jer ting at give i almisse? Sandelig, enhver tasbiha er en almisse, enhver takbira er en almisse, enhver tahmida er en almisse og enhver tahlila [4]. At kalde til en god gerning er en almisse, at forbyde en ond gerning er en almisse og i enhver af jeres seksuelle samvær er der en almisse." De spurgte: "O Allahs Sendebud, når én tilfredsstiller sin seksuelle lyst, vil han så få en belønning?" Han  sagde: "Vil han da ikke få en synd, hvis han tilfredsstiller den på ulovlig vis - ligeledes vil han få belønning, hvis han tilfredsstiller den på lovlig vis."


KildeSahih Muslim

 Hadith 26
 - Berettet af Abu Hurairah: 

Allahs Sendebud  sagde: 

"Hvert eneste led i enhver person skal give almisse, hver dag solen står op; at dømme retfærdigt mellem to personer er en almisse. At hjælpe en mand med sit dyr, ved at løfte ham op på det eller hejse hans bagage op på det, er en almisse. Et venligt ord er en almisse, ethvert skridt du tager til bønnen er en almisse og at fjerne en skadelig ting fra vejen er en almisse."

KildeSahih Bukhari og Sahih Muslim

 Hadith 27
 - Berettet af An-Nawas ibn Sam'an:

Allahs Sendebud  sagde: 

"Retskaffenhed er god manér, og synd er det, som du er usikker på i din sjæl og du ikke ønsker at folk skal finde ud af."

KildeSahih Muslim

Det berettes også at Wabisah ibn Ma’bad sagde:

Jeg kom til Allahs Sendebud  og han sagde: "Er du kommet for at spørge om retskaffenhed?" Jeg svarede: "Ja." Han sagde: "Rådfør dit hjerte. Retskaffenhed er det, sjælen og hjertet føler sig rolig med, og synd er det, som blafrer i sjælen og bevæger sig frem og tilbage i brystet, selvom folk om og om igen har givet dig fatwa.

KildeAhmad ibn Hanbal og Ad-DarimiHadith 28
 - Berettet af Abu Najih al-Irbad: 

Allahs Sendebud  gav os en prædiken, hvorved vores hjerter fyldtes med frygt og tårene strømmede ud af vores øjne. Vi sagde: "O Allahs Sendebud, det føltes som dette var en afskedsprædiken, råd os derfor."

Han ﷺ sagde: "Jeg råder jer til at frygte Allah og være fuldstændig lydige, selv hvis en slave blev jeres leder. Den af jer, som lever længe vil visselig få stor uenighed at se, så hold jer derfor til min Sunnah og de retsidige kaliffers Sunnah, dem som vejleder til den rette vej. Grib hårdt fat i det med jeres kindtænder. Hold jer fra nyopfundne ting, da enhver nyopfunden ting er en bid’ah og enhver bid’ah er en vildledelse."


KildeAbu Dawud og Tirmidhi 

Hadith 29 - Berettet af Muadh ibn Jabal:

Jeg sagde: "O Allahs Sendebud, fortæl mig om en gerning, der vil få mig i paradis og beskytte mig fra helvedes ild." Han  sagde: sagde: "Du har spurgt mig om en stor ting, ikke desto mindre er det let for den, Allah Den Almægtige gør det nemt for. Du skal tilbede Allah uden at associere nogen som helst partner med Ham, du skal opretholde bønnen, du skal betale almisse, du skal faste i Ramadhan og du skal tage på pilgrimsfærd til Huset." Så sagde Han : "Skal jeg ikke vise dig godhedens porte? Fasten er et skjold, almisse sletter synd ligesom vand slukker ild, og når en mand beder i nattens mulm og mørke." Så reciterede Han : 

”Tatajaafaa djunubuhum indtil jazaa’an bima kanu yaamalun” [As-Sajdah 16-17]

Så sagde Han : "Skal jeg ikke fortælle dig om sagens kerne, dens søjle og dens top?" Jeg sagde: "Jo Allahs Sendebud." "Kernen af sagen er Islam, søjlen er bønnen og toppen er Jihad." Så sagde Han : "Skal jeg ikke fortælle dig, hvad der kontrollerer alt dette?" Jeg sagde: "Jo, Allahs Sendebud." Han  tog om sin tunge og sagde: "Behersk denne!" Jeg sagde: "O Allahs Sendebud! Bliver vi da draget til ansvar for det vi siger?" Han  sagde: "Må din mor miste dig, O Muadh! Findes der noget andet, end høsten af deres tunger, som får folk til at vælte på ansigtet – [eller Han ﷺ sagde] på næsen – i Helvedets ild?"

Kilde: Tirmidhi

Hadith 30 - Berettet af Abu Thalabah Al-Kushanee:

Allahs Sendebud  sagde:

"Allah, Den Almægtige, har fastlagt religiøse pligter, så forsøm dem ikke. Han har sat grænser, så overskrid dem ikke. Han har forbudt visse ting, så overtræd dem ikke. Han har tiet om visse ting – af barmhjertighed for jer, ikke af glemsomhed – så søg ikke efter dem."

KildeAd-Daraqutni og andreHadith 31 - Berettet af Abul-Abbas Sahl ibn Saad as-Saaidi:

En mand kom til Profeten  og sagde: "O Allahs Sendebud! Led mig til en gerning, som får Allah til at elske mig og folk til at elske mig, hvis jeg udfører den." Allahs Sendebud  sagde: "Giv afkald på det, som i dette liv ikke gavner på dommedagen og Allah vil elske dig, og giv afkald på folks ejendomme og de vil elske dig."


Kilde: Ibn MajahHadith 32 - Berettet af Abu Sa'id al-Khudri:

Allahs Sendebud  sagde:

"Man må ikke gøre fortræd ej heller gengælde fortræd."

Kilde: Ibn Majah og Ad-DaraqutniHadith 33 - Berettet af Ibn Abbas:

Allahs Sendebud  sagde:

"Hvis folk blev givet ifølge deres fordringer (påstande), så ville mænd gøre krav på andre folks formue og liv. Men bevisbyrden ligger på fordringshaveren og det påhviler den som nægter, at aflægge ed."

KildeAl-Baihaqi

 Hadith 34 - Berettet af Abu Sa'id al-Khudri:

Jeg hørte Allahs Sendebud  sige:

Hvem end af jer som ser en ond handling, lad ham ændre det med sin hånd; og hvis ikke han er i stand til at gøre dette, så (lad ham ændre det) med sin tunge, og hvis ikke han er i stand til dette, så med sit hjerte - og det er den svageste tro."

KildeSahih Muslim

 Hadith 35 - Berettet af Abu Hurairah:

Jeg hørte Allahs Sendebud  sige:

"Vær ikke misundelige på hinanden, forøg ikke priserne inflatorisk for hinanden, had ikke hinanden, vend jer ikke væk fra hinanden og underbyd ikke hinanden, men vær Allahs tjenere og hinandens brødre! En muslim er en anden muslims bror; han hverken undertrykker ham eller svigter ham, han hverken lyver for ham eller ringagter ham. Gudfrygtighed findes lige her - [og han pegede på sit bryst 3 gange]. Det er ondt nok, at en mand nærer foragt for sin muslimske bror. Muslimen er ukrænkelig for en anden muslim; hans blod, hans ejendom og hans ære."

KildeSahih Muslim

 Hadith 36 - Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud  sagde:

"Enhver, som fjerner en verdslig sorg fra en troende, fra ham vil Allah fjerne en af dommedagens sorger. Enhver, som lindrer en nødlidende persons skæbne, hans skæbne vil Allah lindre i denne verden og den næste. Enhver, som beskytter en muslim, ham vil Allah beskytte i denne verden og den næste. Allah vil hjælpe Hans tjener, så længe tjeneren hjælper sin bror. Enhver, som følger en vej, for at søge viden derigennem, for ham gør Allah en vej til Paradis nem. Ingen folk, som samles i et af Allahs huse, reciterer Allahs bog og studerer den med hinanden, uden at ro sænker sig over dem, barmhjertighed indhyller dem og engle omringer dem og Allah nævner dem blandt dem, som er hos Ham. Enhver, som forsinkes af sine gerninger vil ikke blive fremskyndet af sin slægt."

Kilde: Sahih Muslim

 Hadith 37 - Berettet af Ibn Abbas:

Om Allahs Sendebud , at blandt de udsagn, han beretter fra sin Herre (lovprist og ophøjet være Han) er at Han  sagde:

"Allah har nedskrevet de gode gerninger og de dårlige. Derefter forklarede Han det; den, som havde en god gerning til hensigt, men ikke har udført den, skriver Allah den ned hos Sig, som en hel god gerning, men hvis man har tilsigtet den og har udført den, skriver Allah den ned hos Sig, som 10 gode gerninger til 700 eller mange flere [1]. Men hvis man har haft en dårlig gerning til hensigt og ikke har udført den, skriver Allah den ned hos Sig, som en hel god gerning, men hvis man har tilsigtet den og udført den, skriver Allah den ned hos Sig som én dårlig gerning. 

KildeSahih Bukhari og Sahih Muslim

 Hadith 38 - Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud  sagde:

"Allah, Den Almægtige, har sagt: "Enhver, som udviser fjendtlighed imod en af Mine nære venner, har Jeg erklæret krig imod! Min tjener kommer Mig ikke nærmere med noget, Jeg sætter højere end de religiøse pligter, Jeg har pålagt ham. Og Min tjener fortsætter med at komme Mig nærmere med gode gerninger udover de påkrævede, indtil Jeg elsker ham! Når Jeg elsker ham, er Jeg hans hørelse hvormed han hører, hans syn hvormed han ser, hans hånd hvormed han slår og hans fod hvormed han går. Hvis han spørger Mig om noget, ville Jeg visselig give ham det, og hvis han søgte tilflugt hos Mig, ville Jeg visselig skænke ham det.""

KildeSahih Bukhari

 Hadith 39 - Berettet af Ibn Abbas:

Allahs Sendebud  sagde:

"Allah har for mig tilgivet min nation for deres fejl, deres glemsomhed og for det, som de har gjort under tvang."

Kilde: Ibn Majah og Al-Baihaqi

 Hadith 40 - Berettet af Abdullah ibn Umar:

Allahs Sendebud  tog mig ved skuldrene og sagde:

"Vær i denne verden som en fremmed eller rejsende."

Ibn Umar plejede at sige: "Om aftenen skal du ikke forvente (at leve til) morgenen, og om morgenen skal du ikke forvente (at leve til) aftenen. Tag (og udnyt) dit helbred før din sygdom, og (udnyt) dit liv før din død."

KildeSahih Bukhari 

 Hadith 41 - Berettet af Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-'As:

Allahs Sendebud  sagde:

Ingen af jer tror førend hans tilbøjelighed er i overensstemmelse med det, jeg er kommet med.

KildeKitab Al-HujjahHadith 42 - Berettet af Anas ibn Malik:

Jeg hørte Allahs Sendebud  sige:

"Allâh, Den Almægtige, har sagt: O søn af Adam, så længe du påkalder Mig og beder til Mig, vil Jeg tilgive dig for det, du har gjort og Jeg vil ikke have noget imod det. O søn af Adam, om dine synder skulle nå op til himlens skyer og du så bad og du så bad om tilgivelse, ville Jeg tilgive dig. O søn af Adam, om du kom til Mig med synder, der svarer til størrelsen af verdenen og du så vendte ansigtet imod mig, uden at have tilskrevet Mig nogen partner, ville jeg bringe dig tilgivelse, der svarer til størrelsen af dem."

KildeTirmidhi


 

Bemærk: Oversættelserne og henvisninger kan indeholde fejl og evt. være forkert oversat.


 

 

 

Tuesday the 19th - Sahih.dk. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS